2010._2011.

Māmiņu diena 2011

Draudzīgā skola

"Mozī Izvoltīši" Miķeļdienā

Vasaras radošā ekskursija

Lieldienas

Valsītis māmiņām

"Brīnumbērni" - "Ļeitainõ dīņeņa"

Talka

Māmiņu diena 2

"Serpantīns"

"Brašuļi"