Raksti par skolu

“Zināšanas gaisma, nezināšana—tumsa”.

Dzīves ceļos satiekot cilvēkus, aprunājoties ar viņiem, vērojot viņu darbus, mēs
gandrīz nekļūdīgi varam noteikt, vai cilvēks ir skolots, vai viņš nāk no izglītotu
vecāku ģimenes. Bērnības un skolas gados cilvēka prātā ienestā gaisma pavada
viņu visu mūžu, nosakot laikabiedru loku, kas pulcēsies ap cilvēka bērnu viņa gaitās.
Oranžie pīlādžogu ķekari, dāliju un gladiolu krāsu pārbagātība puķu dārzos,
zem augļu smaguma līkstošie ābeļu zari liek sajust rudens tuvošanos. Un klāt
ir arī  septembris, kad bērni ar ziedu pušķiem dodas uz skolu. Cik gan
daudz pretrunīgu emociju ir ikvienā cilvēkbērnā, kurš šajā dienā dodas pretī skolas
ikdienai!
Skumjas par aizgājušo vasaru, kas vēl ar kādu saulainu rudens dienu mās atvadas aizejošajam gadam, prieks par satikšanos ar klasesbiedriem, kuri noteikti par kādu sprīdi būs pastiepušies augumā, cerība uz kaut ko jaunu un vēl nebijušu skolas dzīvē...
Skolas gada sākums mobilizē darbam ne tikai skolēnus un skolotājus, bet arī ikvienu no mums - vecākus, vecvecākus. No rītiem satiksim skolēnus, kuri ar mugursomām plecos steigsies uz skolu, bet dienas otrajā pusē bērni čalodami atgriezīsies mājās.
Katru no mums pirmajā skolas dienā pārņem nostaļģija, jo atceramies savas skolas gaitas, atmiņā ataust dažādi notikumi un pārdzīvojumi.

Skolotāji savus dzīves gadus bieži vien skaita ne jau no kalendārā gada sākuma. Šīs profesijas pārstāvju dzīvē kārtējais gads sākas ar jaunu mācību gadu. Tas atnāk ar cerību uz labiem skolēniem, uz labu veselību, uz algas pielikumu. Lai piepildās gara gaismas nesēju cerības jaunajā gadā!

Jauku un patīkamiem brīžiem pārpilno jauno mācību gadu!                   

Ekskursija kā skaista dāvana.

Lai skolēni labāk iepazītu vēsturi un izprastu mūsdienu procesus, tika organizēta ekskursija uz Rīgu. Šoreiz tā bija izzinoša ekskursija ar četriem galvenajiem pieturpunktiem: Latvijas Republikas Saeima, Latvijas Okupācijas Muzejs, Latvijas Televīzija, Brīvības piemineklis.

Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Laiks, kad mēs vairāk aizdomājamies par labdarību, gaidām dāvanas un atceramies tos, kuriem esam pateicības vārdus parādā. Cilvēku atbalsts izpaužas dažādos veidos. Vēlamies teikt: ”Paldies!” – Izvaltas pagasta pārvaldes vadītājai Mārai Miglānei un ziedotājam Z. Zadvinskim - par idejas atbalstu un finansiālo pusi ekskursijas organizēšanai, šoferim J. Vigulim – par sapratni un jauku braucienu, ekskursiju vadītājiem – par interesantajiem stāstījumiem.    

Pateicoties Latvijas Okupācijas muzeja ziedotājiem, skolām ir iespēja saņemt atbalstu muzeja apmeklējuma ceļa izdevumu daļējai segšanai, Skolu atbalsta programmas ietvaros. Ziedotāju dāsnums palīdz muzejam liecināt par okupācijas laika notikumiem. Muzejam palīdz brīvprātīgie muzeja darbinieki, sniedzot tam savu laiku un darbarokas. Tā divi jauni studenti mūsu grupai vadīja nodarbību „Kā pēta vēsturi?”. Nodarbība paredzēta jaunāko klašu skolēniem, kas vēl nemācās vēsturi  un tās galvenais jautājums bija – kā priekšmeti palīdz uzzināt, kas noticis pagātnē. Tā balstīta uz stāstiem un apskatāmām liecībām /priekšmetiem/, kas liecina par padomju deportāciju laiku. Pirms nodarbības, mēs tai gatavojāmies, pildījām mājasdarbu par senām lietām mums apkārt.

                Mums bija iespēja apmeklēt Saeimu, lai tuvāk iepazītos ar mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, kā arī apskatīt Saeimas nama unikālo arhitektūru un vēsturi. Apmeklējot Saeimu skolēniem lielu interesi izraisīja tas, ka līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, kas, ieejot Saeimas namā, jāuzrāda Saeimas apsardzes darbiniekam, kā arī jāiziet drošības pārbaude. Ekskursija notika Saeimas Kancelejas Protokola nodaļas darbinieces Guntas  Gaigalas pavadībā. Apmeklējuma laikā Saeimas namā bija iespēja apskatīt zāli, kurā izvietotas Saeimai pasniegtās dāvanas, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli un Sēžu zāli, kurā uz parlamenta sēdēm sanāk deputāti, kā arī satikt dažus deputātus klātienē.

                Latvijas Televīzijā mūs gaidīja muzeja gide Selga Feldmane-Bedrīte, kura palīdzēja ieskatīties televizorā no otras puses un ieraudzīt to, ko neatklāj ekrāns. Kā Latvijas Televīzijai klājās Barikāžu laikā – 1991. gada ziemā? Kādas sajūtas pārņem, ieslīgstot krēslā, kurā, uzrunājot skatītājus, ik vakaru redzami ziņu vadītāji? Cik interesanti ir iejusties bērnu raidījuma „Kas te? Es te!” varoņu vietā.

Iepazinām klātienē - Brīvības pieminekli, kas atrodas Latvijas galvaspilsētas centrā un mūsdienās tiek uzskatīts par Latvijas valstiskuma, latviešu tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbolu.

Vēl kopīga bilde... Pastaiga pa Vecrīgu... Un klāt ir laiks doties mājup.

                Man liekas, ka skolēniem šis ceļojums noteikti paliks atmiņā, domāju, tas arī palīdzēs viņiem savādāk raudzīties uz pasauli un lietām, kas tajā notika, notiek un notiks. Tomēr vislabāk skolēnu prieku un gūtos iespaidus varēju izprast, izlasot viņu pārdomas par ekskursiju. Galvenais, ka katram ir kāda laba atziņa. Kādi viņi kļūs, to rādīs dzīve. Un man šķiet zīmīgi Ojāra Vācieša vārdi:           Viss tev ir dots,

    pašam jāizšķir,

    ko sevī atstāt par akmeņiem,

    ko vērst par dārgakmeņiem.

 

Izvaltas pamatskolas skolotāja Inga Leikuma

Aktīvais gada sākums.

Izvaltas pamatskolai 2011. gads iesākās ar daudzām aktivitātēm dažādās jomās un pasākumos. Dalība „EU Factory” projektā deva iespēju  11 mūsu skolas skolēniem redzēt Briseli, ES Parlamenta ēku, iepazīties ar Eiropas Savienības institūcijām un darbu, piedalīties diskusijās , viktorīnās, kontaktēties ar citu valstu skolēniem. Konkrēti Latvijas skolēniem visciešākie kontakti un diskusijas bija ar Kipras bērniem. Šinī braucienā piedalīties varēja tikai 13 un 14 gadīgie skolēni. Braucienam gatavojāmies no oktobra, kārtojot dažādas formalitātes, papildinot zināšanas angļu valodā, apgūstot ES valstu vēsturi un ģeogrāfiju. Skolēni un viņu vecāki ne tikai ar lielu interesi un sajūsmu, bet arī ar zināmām bažām gaidīja šo notikumu, jo uz Briseli ceļš sākās no lidostas, bet avio satiksmi vēl neviens iepriekš nebija izmantojis. Aviobiļetes, nakšņošanu Briseles viesnīcā,  pusdienas apmaksāja Eiropas Komisija. Izvaltas pagasta pārvalde nodrošināja ar transportu līdz lidostai pirms un pēc lidojuma.  Skolēnu iespaidi pēc šī brauciena bija  iespaidīgi. Projektu darbību koordinēja skolotāja Inga Leikuma.

Ne jau pirmo gadu esam aktīvi jauno rakstnieku un dzejnieku konkursa dalībnieki. Arī šogad uz VI „Literāro kafejnīcu” Krāslavas bērnu un jauniešu centrs pulcināja jaunos rakstniekus un dzejniekus. 1 vietas ieguvēja Agnese Japiņa, 2 vieta Tālim Tukānam, 3 vieta Katrīnai Barševskai un Lauri Onzulei. Katrīna Barševska ir saņēmusi pateicību par piedalīšanos Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkursā, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūnam.

Skola piedalījās barikāžu 20 gadadienai veltītajā projektā „Tik tev Latvijas, cik savā sirdī iekšā” gan I posmā, ar  skolēnu zīmējumiem, gan II posmā ar vēstījumu- veltījumu 1991.gada barikāžu dalībniekiem. Skolotāju Ingrīdas Barševskas, Ligitas Stivriņas, Ingas Leikumas un Ārijas Misjūnes vadībā skolēnu veiktie darbi atzinīgi novērtēti un  četriem izvaltiešiem dota iespēja 20. janvārī pārstāvēt Krāslavas novadu  Rīgā Latvijas kara muzejā, Doma laukumā apmeklējot  barikāžu piemiņas ugunskuru, Doma baznīcu, Latvijas okupācijas muzeju.

 Izvaltas folkloras kolektīvas skolotājas Silvijas Stivriņas vadībā 17.janvārī plūca laurus Dienvidlatgales tradicionālajā rotaļnieku konkursā Līvānos. Šī konkursa mērķis- rotaļu un spēļu popularizēšana, rotaļnieku sagatavošana, Reinis Leikums savā vecuma grupā ieguva 1 pakāpi un titulu „Zelta rotaļnieks”.  28. Janvārī 1.-4.klašu kolektīvs ieguva 1 vietu  dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala 2011”Latgales novadā.

 Skolas direktore: Zenta Gaveika