Miķeļdienas Umurkumurs

Miķeļdienas Umurkumurs Izvaltā!

Raksts no avīzes "Ezerzeme" (http://www.ezerzeme.lv/index.php?action=show&type=news&id=14670)

Septembris ir viršu, brūkleņu, dzērveņu un pīlādžu laiks. Šis ir laiks, kad kokiem dzeltē lapas, lido gājputni un čūskas lien zemē, kad tiek svinēta Miķeļdiena.

27. septembrī ar Sorosa Fonda-Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstu, projekta “Soli tālāk!” ietvaros Izvaltas pamatskola pulcināja skolēnus, pagasta iedzīvotājus, kaimiņu pagastu ciemiņus: Sauleskalna sākumskolas un Šķeltovas pamatskolas draugus uz Miķeļdienas Umurkumuru.

Rīts sākās ar jautru čalošanu kā jau gadatirgū pienākas. Tirgotāji ne pa jokam norūpējušies par savas produkcijas reali-zāciju. Tika piedāvāti rudens aveņu stādi, dāliju stādi, košum-augi, dzērvenes, avenes, vīnogas, āboli, kabači, pašceptas kūciņas, picas, smalkmaizītes, kēksi un žagariņi, koka taburetes un zoss olas. Neiztika arī bez cukurvates un popkorna.
Par godu Rudens svētkiem skolas priekšā tika veidots Rudens velšu vainags. Aktīvu līdzdalību izrādīja arī mūsu ciemiņi, kuri dāvāja savu artavu kopīgajā vainagā.

Tā kā laika apstākļi nebija labvēlīgi, pasākums un darbošanās pārsvarā notika skolas telpās. Ar skanīgu dziesmu par godu Miķeļdienai folkloras kopa “Mozī latgolīši” atklāja pasākumu. Visus klātesošos uzrunāja skolas direktore Zenta Gaveika. Nesteidzīgā solī visā savā krāšņumā ieradās Rudens, nesdams pilnu grozu ar rudens veltēm. Arī pats Miķelis bija ieradies ar pilnām rokām. Lai saņemtu Miķeļa cienastu bija jāmin mīklas, jāskandina tautasdziesmas, jāiet rotaļās.

Pasākuma “nagla” bija Ķirbju parāde. Tās priekšgalā lepni gāja Lielais Cālis, gandarīts par izaudzēto ražu un dalībnieku skaitu. Parādē tika slavināti lielie un mazie, robainie un garenie, vienkrāsainie un raibie, vietējie un ciemiņu atvestie ķirbji. Mērot, sverot un vērtējot 10 baļļu sistēmā par uzvarētājām tika atzītas lielāko ķirbju saimnieces Viktorija Pupeika (Izvalta) un Līga Japiņa (Šķeltova), arī pārējie ķirbju saimnieki tika godalgoti.

Viesiem un jaunāko klašu skolēniem tika piedāvātas radošās darbnīcas un dažādas sportiskas aktivitātes.
Miķeļdienas Umurkumurā visi tika cienāti ar Miķeļdienas putru un saldajā ēdienā tika baudīti Miķeļa āboli ar kanēļa pildījumu. Par ābolu piegādi pasākumam parūpējās Plataču ģimene un Vjačeslavs Leonas. Par gardo, rudenīgo maltīti jāpateicas skolas pavārītēm Veltai Iliš- ko, Nadeždai Leikumai un viņu palīgiem.

Lai pasākums izdotos, daudz darba ieguldīja koka rotaļlietu un spēļu/atribūtu meistars Juris Iliš- ko, masku darinātāja Vija Delvere, skolotājas Silvija Stivriņa, Irēna Delvere, Ingrīda Barševska, Ārija Misjūne, Anita Tukāne, Zenta Gaveika, Santa Klusa, vecāki Jānis Bogdāns, Ināra Botore-Tumova, Daiga Vaivare.

Pasākuma noslēguma daļā skanēja pateicības vārdi mūsu ciemiņiem. Aplausiem skanot, pateicība izskanēja pasākuma finansētājiem Sorosa Fon- dam-Latvija un Krāslavas novada domei, sponsoriem — Izvaltas pagasta pārvaldei, organizatoriem Izvaltas pamatskolas skolotā- jiem un darbiniekiem, visiem atbalstītājiem, dalībniekiem, radošo darbnīcu vadītājiem — Izvaltas pamatskolas skolēniem.

Ar laimīgiem acu skatieniem, vienotības sajūtu, pacilātību, sadodoties rokās, dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā “Bēdu manu, lielu bēdu”. Līdz nākamajiem svētkiem, līdz nākamajai tikšanās reizei Šķeltovā — Saules- kalnā — Izvaltā! Ar tādu domu atvadījāmies no saviem draugiem.

Organizatoru vārdā: Ligita STIVRIŅA, Inga LEIKUMA