Māmiņdienas koncerts 2014

Māmiņdienas koncerts Izvaltas pamatskolā 2014.gadā

 

Māmiņa katram ir viena, sava un īpaša. Mīļi jo mīļi savas māmiņas 8.maijā sveica arī bērni Izvaltas pamatskolā. Kopīgi ar skolotājām rīkojot un sniedzot īpaši māmiņām veltītu koncertu. Tā kā skolā katra skolotāja ir atbildīga par savu pasākumu, šoreiz par šo pasākumu skolā bija atbildīga Anita Tukāne, kura apkopoja un koordinēja pasākuma gaitu. Koncerts bija ļoti mīļš, bezgala sirsnīgs un sirdi kutinošs, jo arī katrai māmiņai savs bērniņš ir mīļāks, dārgāks un vislabākais. Māmiņas varēja priecāties un lepoties ar savām atvasītēm, kuras koncertā gan dejoja, gan dziedāja, gan lasīja dzejoļus, uzstājās ar dziesmām, literārajiem uzvedumiem, mūzikas skolas skaņdarbiem.

Pirms pasākuma skanēja liega melodija un uz ekrāna visi vēroja video ar pavasara skatiem, ar pavasara puķītēm, kuras zied tieši par godu māmiņām. Visi noskaņojās uz romantikas nots un koncertu atklāja meiteņu trio ar pavasarīgu dziesmu, dziedāja Žanete, Sanija un Ērika. Pasākumu vadīja 5.klases bērni – Daniela, Sanija, Vitauts, Lāsma, Ērika un Daniels, kuri ne tikai pieteica numurus, bet arī nolasīja māmiņām un vecmāmiņām veltītus dzejolīšus un mīļus vārdus. 1.klases Klinta ļoti droši nospēlēja vijolīti, kaut arī tikai šogad iestājās mūzikas skolā, bet jau mammai ir ar ko lepoties!

Izvaltas pamatskolas direktore Zenta Gaveika savā uzrunā sveica visas klātesošās, māmiņas, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas. „Vairāk nekā 100 gadus visā pasaulē atzīmē „Māmiņu dienu”. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā sieviete ir izcīnījusi karjeru, ietekmi sabiedrībā, daudz zaudējusi no sava smalkuma, bet sieviete – māte joprojām ir un paliek nemainīga ar savām rūpēm, pienākumiem, atbildību par bērniem un ģimeni.” Direktore uzsvēra, ka māmiņām vienmēr ir jābūt čaklām, maigām, visu varošām un visu spējušām, lai spētu apmīļot un apčubināt savus lolojumus. Tieši no mātes bērns gūst pirmo skatu uz dzīvi, pirmo pieredzi, sapratni, pirmās iemaņas, pirmos uzvedības noteikumus un saskarsmi ar citiem. Visas māmiņas no bērniem gaida un vēlas, lai viņi būtu veseli, lai veiktos mācībās, lai labi justos klases un skolas kolektīvā. No bērniem mēs saņemam to, ko esam pratušas, mācējušas, reizēm arī gribējušas ieaudzināt, cik prasīgas un saprotošas esam bijušas. Katrs bērns savai mammai dāvā smaidu, labu vārdu, cieņu, mīlestību un sirsnību. Savas runas nobeigumā direktore šajos svētkos vēlēja visām māmiņām un vecmāmiņām, lai ģimenēs valdītu sapratne, sirsnība, iejūtība, sirdssiltums un cieņa. Lai bērniem nezūd zinātkāre, tieksme apgūt jaunas zināšanas, lai saglabājas draudzīga attieksme, biedriskums, lai jebkurā brīdī bērns varētu justies droši, jo viņam blakus ir mīļa līdzās stāvoša, paša Dieva izvēlēta māmiņa.

Māmiņas iepriecināja arī paši mazākie bērniņi – mūsu pirmsskolnieki. Kaut arī viņi ir paši mazākie, tomēr jau daudz ir iemācījušies un māmiņas nevarēja vien beigt priecāties par pirmsskolnieku skaistajiem dzejolīšiem, kurus skaitīja Oļegs un Santa, par jautro dziesmiņu māmiņām, kuru bija iemācījušies visi pirmsskolēni un skaisto dejiņu. Par pašiem mazākajiem vienmēr ir vislielākais prieks!

Arī 1.-3.klases audzēkņi prot gan labi dejot, gan skaisti dziedāt. Viņi māmiņām par godu dejoja gan valsi, gan „Sitieniņus” un dziedāja īpaši mīļu dziesmiņu „Bučiņas”,kuras beigās visas māmiņas saņēma gaisa bučiņas no viņiem.

Daudzi Izvaltas pamatskolas bērni arī mācās mūzikas skolā un ar savu klavierspēli mūs iepriecināja meitenes – Ērika, Žanete, Laura, bet Marina – ar akordeonspēli.

Kā teica 5.klases vadītāja Sanija: „..3lietas, kas mums ir vissvētākās – tā ir māte, valoda un dzimtā zeme” tad mēs arī skatījāmies pavisam nopietnu un patriotisku literāro uzvedumu „Turīs pi sovys zemis”. Katrs varēja pie sevis pārdomāt to, kas viņam ir vissvarīgākais dzīvē, ka nedrīkst aizmirst savu dzimteni, mājas, ģimeni, mums jāturas visiem kopā un pie savas zemes. „Turīs!”

Pēc pavisam nopietnā sekoja atraktīvais un jautrais. 6.klases skolēni uzstājās ar „Bēbīšu maršu”. Viņi iejutās mazu bērnu lomās, spēlējās, no mammas katrs saņēma pa konfektei, bet pavisam mazo zīdainīti tētis mierināja un vadāja ar bērnu ratiņiem. Priekšnesums jautrs, atklāja katras mammas ikdienas rūpes par bērniem humoristiskā veidā.

Meiteņu trio mūs iepriecināja ar vēl divām dziesmām „Dzeltenā saule” un „Bērnu prieks”. Mēs savām mammām vienmēr paliksim bērni, un māmiņas ar savu gaišo smaidu, silto skatienu un mīļo apskāvienu vienmēr mums to atgādinās un neļaus aizmirst.

Kā teica pasākuma vadītāja 5.klases Daniela: „Kad bērni ir mazi, tad vecāki runā krieviski – lai bērni nesaprastu, bet kad bērni izaug lieli – viņi runā angliski, lai vecāki nesaprot.” Šim teicienam es pilnīgi piekrītu. Mums bija iespēja noklausīties 3. – 6.klases meiteņu dzejoļus un laba vēlējumus māmiņām angļu valodā. Varbūt ne visas māmiņas saprata, šos vēlējumus svešajā mēlē, bet domāju, ka ar sirdi visas zināja, ko tie nozīmē, jo galvenais jau nav tas, ko pasaka, bet gan kā pasaka – mīļi, sirsnīgi, no visas sirds.

Īpaši veltītu visām vecmāmiņām dzejoli latgaliešu dialektā „Vacmameņa” deklamēja Linda no 9.klases, jo vecmāmiņas cepj visgardākās pankūkas un  ada vissiltākās zeķītes. Dzejoli deklamēja arī Daniela no 5.klases „Kad ziediņi zili” un Lāsma no 5.klases „Ai māmulīt, māmiņ”. Dzejolīši veltīti māmiņām, lai viņām vienmēr putniņi dzied, silmalās puķītes zied un saulīte spīd, lai visskaistākās dziesmiņas skan, kurās izteikts būtu bez vārdiem, cik labas Jūs māmiņas esat mums bērniem.

7.klases meiteņu ansamblis iepriecināja mūs ar dziesmiņu „Es gribu, māt, tev paldies pasacīt”, meitenes dziedāja un arī spēlēja pavadījumu. Aizkustinoši vārdi un dziesma, kas iekrita sirdī. Jo ne vienmēr mēs protam pateikt paldies, kad tas ir visnepieciešamākais.

Mīļās māmiņas, jūs esat pašas gudrākās un atjautīgākās! 5.klases Sanija uzdeva māmiņām mīklas, balvas viņām pasniedza Ērika un Vitauts. Balvas gatavoja 7.,9. un sevišķi 8.klases bērni. Katrai māmiņai par atminēto mīklu balvā bija pašu bērnu gatavotie konfekšu ziedi. Jauka un salda dāvana māmiņām.

Visi skolas bērni bija sagādājuši māmiņām vienu aizkustinošu, sirsnīgu un mīļu pārsteigumu. Skolēni bija pārskatījuši savus fotoalbumus, fotogalerijas un atnesuši savu māmiņu bildes, lai izveidotu prezentāciju māmiņām ar laba vēlējumiem. Prezentāciju palīdzēju sagatavot es – Santa Klusa. Pie katras māmiņas bildītes bija bērnu vēlējumi savām māmiņām. Māmiņām tas patiešām bija īsts pārsteigums, jo daudzas nezināja, ka bērni bija atnesuši arī viņu bildes. Skanēja aizkustinoša melodija prezentācijas gaitā, katra māmiņa aizdomājās un ar mīļu smaidu, jaukām domām kavējās katra savās atmiņās.

2.klases skolēni bija uzzīmējuši savu māmiņu portretus, 6.klases un 7.klases skolēni bija gan uzzīmējuši, gan uzrakstījuši māmiņām vēlējumus, no zīmējumiem tika izveidota izstāde.

Pateikties māmiņām par ieguldīto darbu un līdzdalību klases un pirmskolas pasākumu organizēšanā vēlējās arī direktore Zenta Gaveika. Katrai māmiņai tika pasniegts diploms un ziedi. Sumināja Viktoriju Leikumu, Diānu Butāni, Santu Klusu, Anitu Tukāni, Svetlanu Batarāgu, Ināru Tokarevu, Daigu Vaivari, Ligitu Bogdāni, Līviju Bogdāni, Silviju Stivriņu, Inesi Vanagu un Inesi Egli.

Pasākuma noslēgumā uzstājās 1.-6.klases koris ar dziesmām „Latgaļeita momuļeita” un „Kas kaitēja nedzīvot’”. Skanīgās bērnu balsis ieskandināja katras māmiņas sirsniņu, māmiņas varēja vien priecāties par viņām sagādātajiem pārsteigumiem, kas veltīti un izdomāti bija par godu tieši viņām, mūsu mīļajām un labajām māmiņām.

„Par to mīļumu,

Kas tev māmiņ, acīs smejas,

Lai tev šodien visi ziedi,

Kas aug dārzos, pļavās, lejās,

Klāt vēl mana sirsniņa,

Un vēl salda bučiņa!” Skanot maigai melodijai koncerta noslēgumā katrs skolēns apsveica savas māmiņas un vecmāmiņas, samīļoja, novēlēja labus vārdus un saldi sabučoja. Mīļi, mīļi sveicam svētkos esošās un topošās māmiņas un vecmāmiņas!

 

Santa Klusa