Latvijai - 95

Sveica Latviju dzimšanas dienā!

Raksts no www.ezerzeme.lv 26. novembris 2013, 22:19

Visā valstī, tostarp arī Izvaltas pamatskolā notika svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadu jubilejai, kuru atklāja visas skolas skolēnu un skolotāju neformālais koris, kopīgi izpildot Latvijas valsts himnu.
Bija arī nelieli skolēnu sagatavoti priekšnesumi, savukārt izglītības iestādes direktore Zenta Gaveiko sacīja svētku uzrunu, kā arī pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinību Izvaltas pamatskolas skolotājai Irēnai Delverei par patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95. gadadienā. Ilgstošie aplausi viennozīmīgi apliecināja, ka šis apbalvojums nonācis īstajās rokās.


“Latvija ir jauna valsts uz zemeslodes, bet mūsu karogs ir viens no visvecākajiem pasaulē un pastāv jau septiņus gadsimtus,” svētku uzrunā akcentēja Z. Gaveiko. “Sarkanbaltsarkanais karogs karmīnkrāsā simbolizē mūsu valsti — Latviju.”

Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums vienlaicīgi bija Patriotu nedēļas noslēgums, kurā tika svinēta gan Lāčplēša diena, gan bija tikšanās ar Zemessardzes pārstāvjiem. Pie krūtīm skolēni nēsāja piespraustu sarkanbaltsarkano lentīti, kas simbolizēja daļu no mūsu karoga, tāpat kā mēs visi kopā esam daļa no mūsu valsts, jo Latviju veidojam katrs personīgi, individuāli, katrs bērns atsevišķi un arī kopā ar savu tēvu un māti, ģimeni, katra mājas ir daļa no mūsu Latvijas.

“Mēs varam mainīt dzīvesvietu un aizbraukt uz citu valsti — pasaule ir ļoti plaša, bet saknes, piederību šai zemei tieši šeit pie Baltijas jūras mēs nekad nevaram mainīt, tāpat kā nevaram pamainīt savu tēvu un māti,” skolēniem sacīja direktore. “Katrs personīgi padomāsim, vai mēs sagādājām dāvanu mūsu Latvijai? Jūs katrs gribat saņem dāvanu savā dzimšanas dienā. Padomāsim, vai mēs neesam darījuši ko tādu, kas nesagādās prieku mātei Latvijai, vai esam ar atdevi strādājuši, krājuši zināšanas, izkopuši attiecības ar klasesbiedriem un kaimiņiem, bijuši lojāli, vai tiešām darījām visu, lai Latvija par mums priecātos!”

Patiesi, reizēm dzimšanas diena ir tas brīdis, lai sakārtotu domas un aptvertu, ka Latvija jau vairāk kā 20 gadus ir brīva un neatkarīga valsts. Lai padomātu, ko katram nozīmē šīs vārds — brīvība. Vai mēs nepārprotam šī vārda nozīmi un neesam iedomājušies brīvību kā visatļautību gan morāles jautājumos, gan savu pienākumu izpildē? Protams, ka Latvija nevar nodrošināt ar labi apmaksātu darbu un tāpēc daudzi dodas peļņā uz citu valsti. Tomēr domāsim labas domas, cerēsim uz to, ka Latvijai būs lemta izaugsme, būs jaunas darba vietas un dzīve plauks pateicoties mūsu kopīgam un godprātīgam darbam.
Z. Gaveiko: “Latvijai 95 gadu jubilejā vēlēsim izaugsmi, tautas labklājību, konkurētspēju un lielāku atpazīstamību pasaules tirgū, bet katrs personīgi padomāsim, kā ar savu darbu, savu motivāciju godīgam darbam ar zināšanu krāšanu darīsim spēcīgāku savu valsti. Mīlēsim savu sētu, mīlēsim savu dzimto pagalmu, mīlēsim tēvu un māti, mīlēsim viens otru un būsim godīgi savās attiecībās, līdz ar to arī plauks mūsu Latvija!”

Pamatskolas audzēkņi noteikti atsaucās direktores aicinājumam svētku dienā atrast laiku un veltīt dažas stundas tam, lai padomātu, ko katram personīgi nozīmē Latvijas dzimšanas diena un noskatīties televīzijas svētku pārraides, lai papildinātu zināšanas un paplašinātu savu redzesloku. Domājams, ka daudzi no viņiem televīzijā noskatījās arī svētku uguņošanu, ko varēja redzēt daudzviet pasaulē.

Bet skolas pasākuma kulminācija bija konkurss “Latvijai — 95”, kuram jautājumus bija sagatavojuši izglītības iestādes pedagogi. Tika izveidotas piecas komandas, kurās iekļāvās dažāda vecuma bērni. Pareizās atbildes uz visiem trīsdesmit jautājumiem par vēsturi, literatūru, ģeogrāfiju un dažām citām tēmām nezināja neviena komanda, tomēr kādam vienmēr veicas labāk — tāpēc jau tas ir konkurss. Sumināti gan tika visi konkursa dalībnieki. Diploms par 5. vietu — 4. komandai, par 4. vietu — 3. komandai, par 3. vietu — 1. komandai, par 2. vietu — 5. komandai, par 1. vietu — 2. komandai. No pagasta pārvaldes katra komanda saņēma saldas balvas.

Pēc konkursa skolēni vēlreiz ilgstošus aplausus veltīja skolotājai Ingai Leikumai, kura gāja saņemt Pateicību Izvaltas pamatskolas skolēniem par aktīvu līdzdalību kustībā “Zaļākai Latvijai”, tai pievienoties skolēnus aicināja Valsts izglītības satura centrs un SIA “Zaļā josta”.

JURIS ROGA (raksts http://www.ezerzeme.lv/index.php?action=show&type=news&id=14897)