Ciemiņi

Norvēģu ciemošanās Izvaltā.

5. aprīlī Izvaltas pamatskolu apmeklēja Norvēģu delegācija 17 cilvēku sastāvā. Viņu mērķis bija apceļot Latvijas skolas un sniegt palīdzību, savu iespēju robežās, uzlabojot skolu materiālo bāzi.

Viņi iepazinās ar skolu un tās vēsturi, piedalījās folkloras kopas "Mozī Latgolīši" mēģinājumā, izkustināja sevi latviešu tautas rotaļās, apskatīja meiteņu rokdarbu izstādi un nobaudīja latviešu tautas nacionālo maltīti.

 Skolas sienas iemūžināja vēl vienu  no pasaules valodām-norvēģu valodu, kura šai dienā pārpildīja skolas telpu klusumu.