Biškopības produktu popularizēšanas pasākums

"20.novembrī Krāslavas novada 17 pirmsskolas izglītības skolotājas devās pieredzes apmaiņas seminārā „Biškopības produktu popularizēšanas diena Eiropas skolās un pirmsskolās 2015” („European Honey Breakfast 2015”) uz Izvaltas pamatskolu.

Biškopības produktu popularizēšanas diena Eiropas skolās un pirmsskolās notiek jau 7. gadu, tās mērķis ik gadu novembra trešajā piektdienā visās Eiropas skolās un bērnudārzos popularizēt veselīgus biškopības produktus.

Izvaltas pamatskolas direktore Lolita Proma sagaidīja viesus, bet bijusī skolas direktore un tagadējā skolotāja Zenta Gaveika īsumā iepazīstināja skolotājas ar Izvaltas skolas vēsturi un tagadni. Semināra dalībnieces apbrīnoja skolas muzeju, noformējumu, sakopto vidi.

Medus svētkos skolas aktu zālē piedalījās visas skolas audzēkņi. Pasākumu vadīja Bišu Māte - skolotāja Irēna Delvere, viņai aktīvi palīdzēja „Darba Bites” – 5.klases skolēni, bet pirmsskolas skolotājas Regīna Leikuma un Līvija Bogdāne kopā ar saviem audzēkņiem iejūtās Bitīšu lomās un demonstrēja klātesošiem savas prasmes rotaļās.

Izvaltas pamatskolas skolēni arī neatpalika. Katra klase sagatavoja savu medus projekta prezentāciju: tās bija dziesmas par bitēm, mīklas par medu, bitēm, pašceptā medus kūka un pašdarinātās „medenes”- medus konfektes, inscinējumi par medus kosmētiku, prezentācijas par medu u.c.

Pasākumā Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļas vadītāja Gunta Some stāstīja par medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, prezentēja biškopības produkciju: dažāda veida medu, medus maizi, ziedputekšņus, bišu vaska sveces. Visiem svētku dalībniekiem pasākuma nobeigumā bija iespēja degustēt medus produkciju un iegādāties to.

Pēc pasākuma semināra dalībnieki pie tējas galda dalījās iespaidos par redzēto, atzīmēja skolas saliedētas komandas darbu, bērnu atvērtību un drošību.

Sirsnīgi pateicamiesIzvaltas pamatskolas direktorei Lolitai Promai, skolotājam Zentai Gaveikai, Irēnai Delverei, pirmsskolas skolotājām Līvijai Bogdānei un Regīnai Leikumai par mīļu uzņemšanu, jauku, lietderīgu un interesantu semināru!

Izsakām lielu paldies par transporta nodrošinājumu braucienam Krāslavas novada domei – personīgi Viktoram Aišpuram, Izvaltas pagasta pārvaldei – personīgi Mārai Miglānei, kā arī šoferim Jāzepam Kriviņam.

Krāslavas novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja J.Vorošilova" (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.721771867959238.1073741840.537841189685641&type=3)

VISAS BILDES NO PASĀKUMA ŠEIT

RAKSTS PAR PASĀKUMU