Aktīvā septembra nedēļa

Aktivitātes rudens ražas laikā Izvaltas pamatskolā.

Septembra pēdējā pilnā nedēļa sākas ar jautro un interesanto izstādi skolas 2.stāva foajē „Interesantākais manā dārzā”. Skolēni ir paši, arī ar vecāku atbalstu sarūpējuši daudz dažādus interesantus, jautrus zvēriņus no sava dārza, krāšņas un košas  puķes. Katru rītu visus sagaida smaidīgā ķirbju meitene, kuru Kristīne un Karīna no 4.klases kopā ar savu māmiņu atgādājušas uz skolu, jo tādu lielu meitenēm pat divām nebūtu pa spēkam atnest. Meitenes patiešām var lepoties ar savu rudens ražu, jo viņu dārzā brangs ir izaudzis ne tikai ķirbis, bet arī kabači un sarkanās bietītes, arī meitenes ir izveidojušas vairākus „kartupeļu vīriņus”, kas nu iepriecina mūs skolas darbiniekus, skolniekus un skolotājus, arī skolas apmeklētājus. Klinta pati pirmā ir atnesusi mums ziedus no sava dārza, un arī ļoti lielu baltās dālijas ziedu, patiešām krāsņi! Vēlāk viņa arī atnesa gan ābolus, gan burkānus no sava dārza. Īsta rudens raža! 6.klases meitenes Sanija un Ērika ir atnesušas rudens garšīgos ābolus, ļoti sarkanus un apetīti veicinošus. Ņammm... 7.klases Diānas dārzā zied košas un krāsainas asteres, šogad izauguši arī lieli un jautri kartupelīši, ar rociņām un kājiņām. Var uzrīkot īstu dārzeņu teātri! Šogad lielu burkānu raža un dzeltenu ķirbīšu raža ir 4.klases Valērijas dārzā, kurus viņa atnesa arī mums uz izstādi.Raimonds no 4.klases ir uzmeistarojis īstu mašīnu no burkāniem pie kuras stāv rindā vairāki kartupeļu vīriņi, kuri labprāt vēlētos ar tādu pavizināties. Pavisam interesanti 3.klases Riharda dārzā burkāni ir uzauguši, savijušies kopā, ļoti draudzīgi, gluži kā brāļi dvīņi. Skolotāja Juzefa uz izstādi arī atnesa ļoti daudz un dažādu, interesantu rudens ražas vīreļus no burkāniem un kartupeļiem, kas jau dārzā tādi tika atrasti. Milans un Inārs no 2.klases ir uzmeistarojuši interesantus savas ražas „cilvēciņus”. Mēs tikai varam iedomāties cik skaisti ziedi zied 9.klases Agneses dārzā, jo uz izstādi viņa ir atnesusi skaistas un raibas rudens puķes  - asteres, cinijas u.c. Skolas direktore Zenta Gaveika arī atnesa ļoti interesantus, lielus un jautrus burkānus, arī viņas dārzā novācot rudens ražu ir uzradušies interesanti dārzeņi. Skolēni patiešām ir aktīvi, domājot, ka izstāde nu jau tūliņ beigsies Miķeļdienas rītā 1.klases Santa izstādei atnes spilgti dzeltenu ķirbīti, kas ir tik košs, kā rudens pēdējie saules stari. Jauks izstādes noslēgums. Rudens ražas izstāde mūs iepriecina no 22. – 26.septembrim.

Kamēr bērni priecājas par jautrajiem tēliem nav jāaizmirst arī varbūt ne tik priecīgas lietas. Šī nedēļa mūsu skolā ir arī „Drošības nedēļa”, ko visā valstī organizē Valsts izglītības satura centrs. Šīs nedēļas sauklis ir „Esi drošs ceļā!”. Tālab arī mēs savā skolā aktualizējam jautājumus ceļu satiksmē drošības jomā, par satiksmē iesaistīto dalībnieku savstarpējo kultūru un individuālo atbildību gan kā gājējam, gan velosipēdistam, gan pasažierim, pārrunājam gan satiksmes noteikumus, gan izpratni par kopējo ceļu satiksmes drošību, kā arī spēju paredzēt, novērtēt un atbilstoši rīkoties iespējami bīstamās situācijas uz ielām vai ceļiem. Klasēs skolotāji kopā ar bērniem arī skatās un pārrunā filmu „Lai dzīvo bērni” 2014. Par šo filmu Valsts Izglītības satura centra mājaslapā ir rakstīts: „Katru dienu desmitiem bērnu gūst traumas vienaudžu grupā vai vienatnē, pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā – apdedzinoties ar elektrību, nevietā šķērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā, nepareizi lietojot gāzi, ejot pa dzelzceļa sliedēm, baudot dzīvi! Daudzas no šīm nelaimēm varētu nenotikt! Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās - par kurām filmas gaitā cietušie ir gatavi stāstīt saviem vienaudžiem.” Filma skolēniem lika padomāt un pārdomāt savu rīcību, sekas, ko var izraisīt, ja ietekmējas no citiem, vai vienkārši rīkojas pārdroši atsevišķās bīstamās situācijās. Skolotāji klasēs ar skolēniem runāja arī par drošības jautājumiem skolā.

Ar ko zīmīga vēl šī nedēļa Izvaltas pamatskolā, jo šogad augustā apritēja 25 gadi kopš gandrīz 2 miljoni cilvēku no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadevās rokās, izveidojot 600 km garo Baltijas ceļu, lai demonstrētu savu vienotību cīņa par neatkarību. Lai pieminētu šo notikumu skolā bija iespēja rīkot klases stundas, kuras veltītas Baltijas ceļam. Skolotāji varēja izmantot prezentāciju „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības, 1989”. Prezentācija iepazīstināja ar notikumiem pirms Baltijas ceļa, tā norisi un nozīmi, ar Baltijas ceļa dokumentāro mantojumu un Baltijas ceļa gadadienu. No mūsu skolas Madara-Vineta Stivriņa, Laura Onzule, Viktorija Pupeika un Agnese Japiņa kopā ar vēstures skolotāju Irēnu Kriviņu, piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas pasākumā, kas tika veltīts Baltijas ceļa gadadienai. Šajā pasākumā tika prezentēti Baltijas ceļa atmiņu stāsti.

Nedēļa mūsu skolā noslēdzās ar Olimpisko dienu. 26.septembrī visā valstī tika svinēta Olimpiskā diena. Šogad tēma bija minihandbols. Skolēniem bija iespēja jau no 8.septembra piedalīties zīmējumu konkursā „Ko es zinu par handbolu?” No mūsu skolas daļa skolēnu piedalījās Olimpiskajā dienā, ko organizēja Krāslavas Sporta skola ar Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu, daļa skolēnu mūsu Izvaltas pamatskolas organizētajā Olimpiskās dienas pasākumā. Krāslavā Olimpiskās dienas rīts sākās ar ierašanos Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā un reģistrēšanos pasākumam, tam sekoja atklāšanas parāde, Olimpiskā karoga pacelšana, Krāslavas sporta skolas direktora V.Beinaroviča uzruna un Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas L.Miglānes uzruna. Sekoja visu kopēja rīta rosme, kam mūsu skolas skolēni bija cītīgi gatavojušies jau visas nedēļas garumā. Katrā pasākuma norises vietā Olimpiskās dienas rīta rosme bija visiem vienāda. Latvijas Olimpiskā komiteja jau bija ievietojusi interneta vietnē video ar rīta rosmes vingrojumiem, lai skolēni un pārējie dalībnieki varētu tai laicīgi sagatavoties un iemācīties vingrojumus. Izvaltas pamatskolas skolēni piedalījās stafetes skrējienā 4x100m „B” vec.grupā meitenēm un ieguva III vietu, tautas bumbā „D”vec.grupā jauktajām komandām ieguva III vietu. Pievilkšanās pie stieņa I vietu ieguva Raimonds Prusakovs no 4.klases, II vietu Armands Peipiņš 8.klase, III vietu Uģis Koņuševskis no 6.klases. Skolēni bija noguruši, bet priecīgi par iegūto iespēju piedalīties Olimpiskās dienas pasākumā.

Izvaltas pamatskolā skolēniem Olimpiskās dienas rīts sākās ar direktores Zentas Gaveikas uzrunu, ar rīta rosmi, kam piebiedrojās arī bērni no pirmsskolas grupas.  Visi draudzīgi devās uz sporta zāli, kur sekoja stafetes, florbols, dažādas sporta aktivitātes. Stafetes bija piemērotas, lai tajās varētu piedalīties gan 9.klases skolēni, gan pirmsskolas bērni un bērni no jaunākajām klasēm. Arī skolotājas gan vadīja, gan pašas piedalījās sporta aktivitātēs. Kamēr 8. – 9.klases skolēni spēlēja florbolu mazajiem tika piedāvātas daudz dažādas aktivitātes ar vingrošanas riņķiem – „Vilcieniņi”, „Lekšana pāri”, „Līšana cauri”. Kad vecākie skolēni atpūtās pēc florbola spēles, arī jaunākie izmēģināja savus spēkus šajā spēlē. Pusdienas paēduši, atguvuši spēkus, jaunākie skolēni devās uzspēlēt galda spēles, 8.-9.klases skolēni vēl nebija noguruši, viņi turpināja Olimpisko dienu ar futbola spēli.

29.septembra Miķeļdienas rīts Izvaltas pamatskolā sākas ar gadatirgu. Skolēni pārdeva pašizceptus gardumus – kēksiņus, vafeles, piparkūkas. Sarkanos rudens ābolus, ķiplokus un vēlās rudens avenes. Arī lauku pašgatavotu sieru, rudens stādiņus – puķes, kociņus, arī istabas augus. Tika pārdotas arī rotaslietas. Gan skolēni, gan skolotāji varēja sev izvēlēties tīkamākās, nepieciešamās preces. Cenas bija ļoti saprātīgas, cenrāži skaidri redzami un par iepakojumu arī padomāts. Miķeļdiena noslēdzās ar pateicības vārdiem no direktores Zentas Gaveikas apbalvojumiem un diplomiem skolēniem par piedalīšanos ražas izstādē „Interesantākais manā dārzā” un piedalīšanos „Miķeļdienas gadatirgū”. Katrs skolēns, kurš piedalījās saņēma nelielu balviņu par savu centību, aktivitāti un atbalstu pasākumos.

 

 

Izvaltas pamatskolas darbiniece

Santa Klusa