Absolventu tikšanās vakars

Klāt ir februāra pirmā sestdiena, laiks, kad daudzviet  Latvijā, arī pie mums Izvaltā,  ir absolventu tikšanās vakars. Ir seši vakarā, īsā ziemas diena satumst, krēslo, bet skolas ēka ir gaiša. Nāk bijušie skolēni. Ziedu smarža, smaidi, bučas, pārsteiguma pilni izsaucieni, arī kāda asara, vienu vārdu sakot- atkalredzēšanās prieks. satikšanās pēc daudziem gadiem mūsu mīļajā, vecajā skolā ir sākusies!

Skaistā skolas zāle šodien uzņem daudzas paaudzes, gan tos, kam pēdējais skolas zvans izskanēja pirms 50 gadiem, gan jauniešus, kas tikko kā pametuši skolas solus. Visus šos cilvēkus vieno viens fakts- katrs no viņiem ar lepnumu saka: esmu mācījies Izvaltas skolā! 1991.gada absolvente Andīna skaisti pateica: ”Neskatoties uz to, ka esmu beigusi divas augstskolas, uz jautājumu, kādu skolu tu esi beigusi, es vienmēr atbildu-esmu beigusi Izvaltas skolu!”

  Izvaltas pamatskolas direktore Lolita Proma īsumā pastāsta par skolas šodienu: lai gan bērnu paliek ar katru gadu mazāk, skolā rit aktīva dzīve, darbojas dažādi pulciņi, bērni piedalās olimpiādēs, sporta sacensībās, brauc ekskursijās un organizē dažādus pasākumus. Izvaltas skolotāju kolektīvs vienmēr ir enerģijas  un optimisma pilns. Direktore, kas pati arī ir beigusi Izvaltas vidusskolu, saka: ”Ar skolu saistītās atmiņas vienmēr paliks ar mums- labas vai sliktas, priecīgas vai skumjas, patīkamas vai ne visai, bet tās ir, bija un būs daļa no mūsu dzīves...”

  Gaišajos svētkos ir arī kāda skumja nots, jo daudzi skoltāji, skolasbiedri un skolas darbinieki ir tikai vairs mūsu atmiņās. Visiem aizgājušajiem viņsaulē veltām klusuma brīdi un Bogdānu ģimene dzied smeldzīgo R.Paula dziesmu „Tikai nesaki nevienam.”

   Skan skolas zvans. Pirmajos skolas gados tas bija neliels zvaniņš ar koka rokturi, tagad šo zvanu izmanto tikai īpšos brīžos- ar to iezvana 1.septembri un Pēdējā zvana pasākumu. Šodien mazais, bet joprojām dzidri  skanīgais zvaniņš aicina mūs uz vēstures stundu. Tiešām, ir ko atcerēties un salīdzināt. Atmiņās ar mums dalās absolventi, kas skolu pabeidza 1966.gadā. Tie ir cilvēki, kas ir  izbaudījuši pēckara gadu  trūkumu un smagu darbu, bet šodien viņi joprojām ir enerģijas un dzīvesprieka pilni. Patiesa cieņa un apbrīna vienīgajai no skolotājām, kas ir mācījusi šo klasi  un šodien vēl varēja ierasties uz tikšanos-skolotājai Solomejai Jutānei!

Atkal skan zvans, starpbrīži mijas ar stundām, atmiņas ar smiekliem, mainās izlaiduma gadi. Visiem ir silti un jautri. Katrai paaudzei, katrai klasei ir savs stāsts. 1981. gada absolventi var lepoties ar to, ka pieci no viņiem strādā Izvaltas pamatskolā. 70-80 gadu absolventi ar smaidu atceras militārās mācības, ierindas skates un Kalašņikova automātus. Jaunākā paaudze beidzot var pastāstīt par kādu nedarbu, ko nezināja pat klases audzinātāja.

Visu absolventu vārdā sakām lielu, sirsnīgu paldies šī neaizmirstamā vakara organizētājiem, iedvesmotājiem un atbalstītājiem, visam Izvaltas pamatskolas kolektīvam, bet jo īpaši nenogurdināmajai, enerģiskajai, atraktīvajai skolotājai Irēnai Delverei un viņas jaukajiem palīgiem - Paulai un Reinim. Paldies arī mūsu dziedošajām- Bogdānu un  Madalānu ģimenēm, kuru dziedāšana saviļņo un aizkustina līdz sirds dziļumiem. Un tagad balle, dejas un jautras spēles! Kamēr muzikants Valērijs atvelk elpu,  Irēna veikli noorganizē Izvaltas absolventu kori, kurš droši var pieteikt savu dalību jaunās sezonas „Koru karos”. Izvaltas skola-mana skola labākā! Uz tikšanos nākamgad!

 

 

Absolventu vakars 2016.