Absolventu vakars 2014

Absolventu vakars Izvaltas pamatskolā

Katru gadu pirmajā februāra sestdienā daudzas skolas ver durvis saviem bijušajiem skolēniem, pedagogiem un darbiniekiem. Tas ir Absolventu vakars, kur visi var pakavēties savās atmiņās par skolas laikiem, salīdzināt sevi toreiz un tagad. Arī Izvaltas pamatskola tam nav izņēmums. 1.februārī  šeit pulcējās daudzi absolventi, kuplākais bijušo klasesbiedru skaits bija tajās klasēs, kuriem šogad jubilejas gadi kopš Izvaltas vidusskolas vai pamatskolas beigšanas.

Vakara svinīgo daļu iesāka un vadīja Gaļina (Agris Leikums) un Jezups (Dzintra Delvere). Izvaltas pamatskolas absolventi, kuriem šogad ir pirmā jubileja - 5  gadi. Vakara vadītāja raidījumam „Saknēs ir spēks” bija Zane Leikuma  - 1999.gada absolvente, kura šogad svinēja 15 jubilejas gadus. Gaļina, Jezups un Zane piedāvāja nelielu teatrālu uzvedumu, kurš vijās cauri gadiem, sveicot absolventus – jubilārus. Skatītājiem gadsimtu griežos palīdzēja iejusties Gaļinas un Jezupa tā laika atmiņas, kopīgas spēles un dziesmas, kurās tika iesaistīti visi, vakara vadītājas atbilstošie tērpi katram gadam, prezentācija ar absolventu klases bildēm.

Gaļina un Jezups 1.februāra vakaru iesāka ar Šlāgeraptaujas skatīšanos, kur uzstājās 7.klases ansamblis ar dziesmu „Krāsaini sapņi”. Pēc dziesmas Gaļina pārslēdz raidījumu un  saka Jezupam: „Tagad jāklausās uzruna – ļoti cienījamā skolas direktore Zenta Gaveika!”

Direktore savu uzrunu sāka ar tik sentimentāliem vārdiem, kas tajā vakarā visiem kļuva tuvi: „Te ir tā vieta, kur atkal un atkal mums atgriezties gribas. Šī staltākā apkārtnes ēka – Izvaltas pamatskola, no kuras ir sācies mūsu vērtības mērs.” Atceroties un godinot aizgājušos klasesbiedrus, skolas biedrus, skolotājus, visus darbiniekus, visi vienojās klusuma brīdī. Izvaltas pamatskolas direktore Zenta Gaveika laipni aicināja vienmēr visus atgriezties atkal un atkal mūsu vecajā un mūžam jaunajā skolā. Kaut tā jau ir vēsturiska celtne Izvaltā, tomēr to katru gadu atjaunina bērni, kuri uzsāk šeit mācības. Pastāstot par Izvaltas pamatskolu direktore uzskaitīja, ka pašreiz pamatskolā mācās 66 skolēni un pirmsskolas grupiņā ir 13 skolēni. Stabils un vairākus gadus nemainīgs pedagogu kolektīvs. Profesionāli pedagogi, visi jau ir ieguvuši 3. vai jau 4. kvalitātes pakāpi. Skolā šī gada laikā ir īstenoti vairāki projekti – „Pārmaiņu iespēja skolām”, „Soli tālāk”, kur izvaltiešiem bija iespēja piedalīties 20 aktivitātēs.  Tehniskais nodrošinājums prasa arvien lielāku finansējumu, jo sākot no šī mācību gada skola ir pieslēgusies e-klases sitēmai, līdz ar to gandrīz katrā kabinetā tagad ir datori ar interneta pieslēgumu, divos kabinetos projektori ar aprīkojumu. Bet tā kā skola ir pašvaldības iestāde, tad no Izvaltas pagasta budžeta tiek paņemta liela daļa skolas elektrībai un siltumam. Direktore arī atgādināja, ka par Izvaltas pamatskolas Absolventu vakara tradīciju vairākus gadus jau ir kļuvis tas, ka paši absolventi iesaistās vakara vadīšanā un tā organizēšanā, pārsvarā tie, kuriem sanāk tie jubilejas gadi. Tāpēc katrs Absolventu vakara pasākums ir savādāks, īpašāks. Savas uzrunas beigās Zenta Gaveika atgādināja visiem klātesošajiem, ka „mēs katrs esam vērtība sev, ģimenei, darbam. Katrs ar zināmu pieredzi, dzīves uztveri, materiālo bagāžu, bet visi tomēr šīs skolas audzēkņi – tas mūs vieno un nešķiro.”

Gaļina ar Jezupu turpināja vakaru ar Šlāgeraptaujas skatīšanos, uzstājās 7.klases ansamblis ar dziesmu, Tālis Tukāns ar saksafonspēli, 5.klases meitenes Sanija Bogdāne, Lāsma Batarāga, Daniela Vaivare dziedāja dziesmu „Dzimtenē”  un arī solo dziedāja Sanija Bogdāne „Mana Dziesma” un Līga Sušinska „Dziesma par jautājumiem”. Dzejoļus deklamēja Reinis Leikums un Laura Onzule.

Vakara gaitā tika skatīts raidījums „Saknēs ir spēks”. Kā par pirmajiem jubilāriem vadītāja Zane Leikuma pastāstīja par 1954.gada absolventiem, kuri šogad svin 60 jubilejas gadus, un kurš ir pats pirmais izlaidums vēl Izvaltas vidusskolā. Viņu klases audzinātāja – Inta Kataja. Tajos gados vienīgais transportlīdzeklis izvaltiešiem bija vilciens, no dzelzceļa stacijas Silava brauca uz Krāslavu un Daugavpili. 1959.gada absolventi svinēja 55 gadu jubileju, audzinātāja – Eleonora Jakimova. Šo gadu vidusskolēni līdztekus mācībām daudz strādāja arī kolhoza darbos. Gaļina ar Jezupu, klausoties vakara vadītājā, atcerējās kā „kolhozā burakus, buļbys roka graudus sieja, lynus plyica i da tancym veļ paspieja”. Lai atcerētos večerinku gadus ar spēlēm, Gaļina ar Jezupu uzrīkoja spēli, iesaistot arī zāli.

Turpinājās raidījums, nu jau vakara vadītāja nomainījusi večerinku laiku kleitu pret pionieru laiku cepuri un sarkano lakatiņu, stāstīja par 1964.gada izlaiduma klasi, 50 gadi, kopš pabeigta skola, audzinātāja – Anastasija Iliško (Puzo), šī audzinātāja ar savu nelokāmo stingrību prata saturēt un saliedēt klasi.

1969.gada komjauniešu klase, īpaši izcēlās ar sapulču, disputu, „uguntiņu” organizēšanu. Viņi šogad svinēja 45 jubilejas gadus, audzinātāja – Valija Japiņa. Gaļina ar Jezupu piemetināja, ka atcerās kā tajos gados uz Daugavpili brauca uz „Tolkučku”, iepirkties.

Nemanot ir pienācis 1974.gada deviņpadsmitais izlaidums, pagājuši 40 gadi, kopš tā laika. Tie ir 80-tie gadi, vakara vadītājai ir hipiju tērps. Klases audzinātājs – Jānis Gribusts. Zēni dažus gadus skolas „zieds”, interesēja „štabiku” celtniecība, kara māksla, ierakumu rakšana, arī „patžigalku” taisīšana.

35. jubileja ir 1979.gada izlaiduma klasei, tās audzinātājs – Ļevs Gliks. Toreiz uz Izvaltas vidusskolu pēc Peipiņu skolas likvidēšanas atnāca daudz skolēnu, bet ar laiku kolektīvs saliedējās un sadraudzējās. Audzinātājs ar stingro raksturu turēja grožus un nepieļāva nekādus izlēcienus.

1984.gada izlaiduma klase izceļas ar to, ka ir vienīgā, no kuras vairāk kā puse absolventu dzīvo un strādā Izvaltā. Viņu audzinātāja Solomeja Petrovska. Un protams, viņi bija sanākuši, dalījās savās atmiņās, katrs kaut ko piebilzdami par aizgājušajiem skolas laikiem. Viņi sveica Izvaltas pamatskolu un novēlēja laba vēlējumus. Jau ir pagājuši 30 gadi, kopš viņi beidza Izvaltas skolu.

1989.gada izlaiduma klases audzinātāja  - Jadviga Ungure. 25 gadu jubileja. Skolēni apbrīnojami čakli un izveicīgi. Nopietnās audzinātājas Jadvigas Ungures vadībā klase guvusi rezultātus mācību un sabiedriskajā darbā. Absolventi bija ieradušies sveica skolu, atcerējās savus labos un ne tik labos darbus, izdarīja zināmus secinājumus par skolas laikiem.

Atceroties šos gadus Gaļina ar Jezupu domāja, cik ir grūti, kad prātā puišiem ir meitenes un otrādi, bet nevis sekmes. Un iesaistot zāli notika daži cirka numuri.

Tikmēr jau vakara vadītāja ienāca  punktainā kleitā, kas jau liecināja par deviņdesmito gadu beigām. 1994.gada absolventi vēl jaunākajās klasēs strādāja kolhoza laukos. Zēni bija ļoti aktīvi, meitenes mierīgākas, katra ar savu raksturu. Audzinātāja – Ļubova Makareviča. Bet nu jau airitējuši 20 gadi, kopš tā laika.

1999.gada absolventi ir ar ļoti dažādiem raksturiem un interešu loku. Audzinātāja – Inga Leikuma. Tā ir sportistu klase, kurus vēlāk iepazīst ne tikai Latvijas sabiedrība vien. Klases mākslinieki, muzikanti, aktieri kuplina skolas pasākumus ar savu aktīvu līdzdalību. No šīs klases bija ieradušās tikai divas absolventes, viena no tām ir vakara vadītāja Zane. Absolventes sagatavoja prezentāciju, kurā pastāstīja vairāk par savām skolas gaitām Izvaltas pamatskolā, sākot ar 1.klasi, par viņu aktivitātēm un arī padalījās ar dažiem statistikas datiem uz šodienu. Viņas neticēja, ka jau ir pagājuši 15 gadi, kopš viņas ir beigušas Izvaltas pamatskolu.

Jezups ar Gaļinu, aizskatījušies raidījumu, aizmirst, ka viņiem palika govis neslauktas un plīts neiekurināta. Nu abi aizsteidzas darbos. Vakara vadītāja jau ir saposusies vakarkleitā un stāsta par 10. Jubilejas gadiem, par 2004.gada izlaiduma klasi, viņiem audzinātāja bija Inga Leikuma. Šajā klasē bieži mainījās skolēnu skaits un sastāvs. Tomēr gan meitenes, gan zēni prasmīgi iekļāva jaunos biedrus savā lokā, veidojās kopīgas intereses, ar izdomu organizēja pasākumus, veica noformēšanas darbus skolas telpās.

Paši jaunākie, kuriem šogad jubilejas gads ir 2009.gada izlaidumnieki, 5 gadi kā jau absoilventi. Vairākumam klases zēnu liela aizraušanās bija mopēdi un motocikli. Un iešana ar kājām vai braukšana ar zirgu tika nomainīta uz mopēdiem un motocikliem. Klase 1.februārī bija sapulcējusies diezgan kuplā skaitā, sveica savu audzinātāju Irēnu Delveri, kopīgi fotografējās un atcerējās tos laikus, kad vēl pavisam nesen paši šeit bija skolēni.

Pēc svinīgā pasākuma direktore pateicās vakara vadītājiem, absolventiem, kuri bija ieradušies un dalījās ar mums savās atmiņās.  Aicināja visus ekskursijā pa skolu, tika apskatītas klašu telpas, virtuves telpas, izstaigāti un apskatīti visi skolas stāvi, kāds arī atcerējās savu skolas solu, kurā rātni sēdēja. Vakaru turpināja dzīvā mūzika un sen neredzēto klasesbiedru čalas, smiekli un nostaļģija par aizgājušajiem skolas laikiem.

                                     Izvaltas pamatskolas 2003.gada absolvente Santa Klusa (Jakubāne)