Interešu izglītība

Mazpulks Izvalta 

mazpulki.lv/lv/

Mazpulku dalībnieki uzskata, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir :

 

:: laba sirds,
:: ass prāts,
:: čaklas rokas,
:: stipra veselība.

 

 

 

 

 
 

Deju pulciņš "Saulīte" 

"Kurpīšu deja"
 
 
 

 

Latvijas Mazpulku Latgales forums 2016

Izvaltas mazpulka grupas projekts "Mans veselības dārzs" ieguva III.vietu un Izvaltas mazpulka dalībnieces Sanija Bogdāne un Lāsma Batarāga ieguva titulu "Labākais tirgotājs" - bagātākā produktu izvēle, glītākais iepakojums, atraktīvākās tirgotājas. Meitenes tirgoja zāļu tējas.

 
 
 

 

Latvijas Mazpulku 2016.gada notikumi

 
 
 

Latvijas Mazpulku 2014.gada notikumi

2011.gada notikumi

30.09.2011. Izvaltas pamatskolā notika viens no Latvijas Mazpulku Forumiem. Piedalījās mazpulcēni no Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Krāslavas novadiem. Tā laikā notika labāko mazpulcēnu projektu aizstāvēšana, darbnīcas un taciņa "Vasals, Izvoltā!"