Skola

Izvaltas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019.gads

Pasnovertejums_18-19.doc

Izvaltas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2018.gads

Izvaltas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2017.gads

No 2015./2016.mācību gada (2015.gada 6.jūlija) Izvaltas pamatskolas direktore ir Lolita Proma.

Skolā strādā 15 pedagogi, 5 no tiem darba apvienošanas kārtībā. 8 skolotāji ir Izvaltas skolas absolventi.

2019./2020.mācību gadā Izvaltas pamatskolā  mācās pamatskolēni un darbojas pirmskolas grupa.

Izvaltas pamatskolā skolēni apgūst mācību plānā iekļautos mācību priekšmetus un darbojas pašdarbības kolektīvos:

 

  • folkloras kopā „Mozī latgaļīši”  
  • sporta pulciņā "Bumbas draugi"
  • 1.-5.klašu korī "Zvaniņi"

 

Izvaltā ir izveidots Izvaltas pamatskolas muzejs.

Muzeju var apmeklēt no 8.00-17.00 jebkurā dienā iepriekš piesakoties

pa tālruni: +371 65626418