Vecākiem

2017./2018.mācību gads 

 

2018./2019. gada laikā noteiktie brīvlaiki:

 

Rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;

Ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam;

Savukārt 12. klases skolēni pavasara brīvdienas baudīs no 2019. gada 18. līdz 22. martam.

Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu bērniem ilgs no 2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam.

 
 
 

Izvaltas pamatskolas skolotāji 

Lolita Proma direktore
Zenta Gaveika mājturība, ģeogrāfija
Ingrīda Barševska latviešu valoda un literatūra
Irēna Delvere ķīmija, bioloģija, dabaszinības
Imants Dzirkals mājturība
Irēna Kriviņa vēsture
Velta Dilba angļu valoda
Inga Leikuma informātika
Ārija Misjune sociālās zin., vizuālā m., sākumskola
Laimonis Rukmanis sports
Ligita Stivriņa krievu valoda, sākumskola
Silvija Stivriņa mūzika
Anita Tukāne matemātika, fizika
 
 
 

Stundu saraksts