Vecākiem

2017./2018.mācību gads 

2019.2020. mācību gads

 

1. Mācību gads sākas 2019.gada 2.septembrī.

 

2. 1.-8.klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2020.gada 29.maijā.

 

3. 9.klases izglītojamiem mācības beidzas 2020.gada 15.maijā, bet mācību gads beidzas 12.jūnijā.

 

4. Mācību gadu veido divi semestri:

 

4.1. pirmais semestris ilgst no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 20.decembrim;

 

4.2. otrais semestris ilgst:

 

1.-8.klases izglītojamiem - no 2020.gada 6.janvāra līdz 2020.gada 29.maijam;

9.klases izglītojamiem - no 2020.gada 6.janvāra līdz 2020.gada 12.jūnijam.

5. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

 

rudens brīvdienas - no 2019.gada 21.oktobra līdz 25.oktobrim;

ziemas brīvdienas - no 2019.gada 23.decembra līdz 2020.gada 3.janvārim;

pavasara brīvdienas 1.-9.klases izglītojamiem - no 2020.gada 16.martam līdz 20.martam;

vasaras brīvdienas 1.-8.klases izglītojamiem - no 2020.gada 1.jūnija līdz 31.augustam;

1.klasei papildus brīvdienas - viena nedēļa no 2020.gada 10.februāra līdz 14.februārim.

 
 
 

Izvaltas pamatskolas skolotāji 

2019.2020.m.g.

Lolita Proma direktore
Zenta Gaveika mājturība, ģeogrāfija
Ingrīda Barševska latviešu valoda un literatūra
Irēna Delvere ķīmija, bioloģija, dabaszinības,fizika
Imants Dzirkals mājturība
Irēna Kriviņa vēsture
Valērija Ivanova angļu valoda
Inga Leikuma informātika
Ārija Misjune sociālās zin., vizuālā m., sākumskola
Laimonis Rukmanis sports
Ligita Stivriņa krievu valoda, sākumskola
Silvija Stivriņa mūzika
Lolita Solima matemātika, fizika
 
 
 

Stundu saraksts