Skolēniem

Mācībām 

Uzdevumi.lv ir radīts, lai palīdzētu skolēniem patstāvīgi mācīties un trenēties skolas priekšmetus. Portāla datu bāze tiek nepārtraukti papildināta ar jauniem uzdevumiem un to risinājuma soļiem. 

Portāla ir pieejami iepriekšējo gadu 6., 9. un 12. klašu valsts eksāmenu testi ar uzdevumu skaidrojumiem.

www.uzdevumi.lv/ContentPages/AboutPortal

 

 
 

Atslodzei 

Latvijas Nacionālās Bibliotēkas spēle Uzcel Gaismas Pili! Datorspēle rada iespēju izglītot un ieinteresēt jauno paaudzi par latviešu folkloru un dažādos laikos rakstīto latviešu autoru literatūru bērniem. Spēle paredzēta pamatskolas bērniem no 6 līdz 15 gadiem, taču būs interesanta jebkura vecuma spēlētājiem.

http://www.gaisma.lv/lat/game/