2014./2015

Pēdējais zvans

Lieldienu izstāde

Krāsu parāde

Valentīndiena

Talantu un popielas konkurss

LR proklamēšanas 96.gadadienai veltīts pasākums

Skolotāju diena

Olimpiskā diena Krāslavā

Izstāde "Interesantākais manā dārzā"

1.septembris

Mazpulku sporta spēles

"Pie māmiņas es uzaugu"

Lieldienu pasākums

Rīgas pašvaldības policija ciemojas pie mums!

Meteņdiena Izvaltā

Absolventu vakars

Ziemassvētku pasākums

Kinologs skolā

Miķeļdienas gadatirgus

Olimpiskā diena Izvaltas p-skolā

Olimpiskā diena