2013./2014

NSS "Kopā jautrāk"

Pēdējais zvans

Jurģu dienas tirdziņš

Galda spēļu turnīrā

Rokdarbu izstāde

25.marts - piemiņas brīdis

6.klases projekta darbs vēsturē - Akmens laikmets

Krāsu nedēļa

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Krāslavā

"Lakstīgala 2014" Latgalē

Absolventu vakars

Ziemassvētki

Ekskursija

Tikšanās ar deputāti

Māmiņdienas koncerts

Lieldienas

Lielā Talka 2014

"Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu"

Joku diena - 1.aprīlis

Galvas rotu nedēļa

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

"Rotaļnieks" Līvānos

Sporta un veselības diena

Latvijai - 95

Lāčplēša diena

Miķeļdienas "Umurkumurs"