2011/2012

Comenius Izvaltā

Mobilitāte Francijā, 2012.gada janvārī

Ekskursija uz Kauņu.

Keramikas muzejs Turcijā.

LM konference