INTERAKTĪVĀ STENDA VEIDOTĀJI

Interaktīvā stenda satura izstrādi veica Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālisti: Alla Lomanovska, Valdemārs Gekišs, Janīna Griņēviča, Marija Gulbe, Eduards Danovskis, Baiba Matvejenko

Dizainu izstrādāja biedrība „Galerija” (Raimonds Vindulis)

Video un audio apstrādi veica SIA „PROVICENTRS”

Zīmējumu autors Māris Subačs

Tulkotāji: Žanna Beļko, Janušs Kaminskis, Ļubova Makareviča

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs pateicas visiem, kuri sniedza savu ieguldījumu interaktīvā stenda izveidē