Izvaltas skolai-200

Izvaltas pamatskolas kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kas piedalījās skolas 200 gadu jubilejas svinībās. Paldies par gaišajiem vārdiem, labajiem novēlējumiem un dāvanām! Paldies par jūsu klātbūtni!

 
 

 

Skola ir vienīgā vieta, kurā atmiņu zvans,

Vienojot paaudzes kopā, cauri mūžībai skan.